Vælges der medlemmer til Folketinget fra områder uden for Danmark?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Ja, fra Sydslesvig
Ja, fra Færøerne og Grønland
Ja, fra Island

Demokratiet i Danmark er et repræsentativt demokrati. Hvad vil det sige?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
At befolkningen vælger repræsentanter til Folketinget, og at Folketinget tager beslutninger på folkets vegne
At Folketingets sammensætning vedrørende køn, alder og social baggrund svarer til befolkningen
At folketingsmedlemmerne skal spørge deres valgkreds, før de deltager i Folketingets afstemninger

Hvilke krav stilles for, at man kan stemme ved et folketingsvalg?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Man skal betale skat og have dansk indfødsret
Man skal have dansk indfødsret, have fast bopæl i Danmark, på Færøerne eller i Grønland, være fyldt 18 år og være myndig
Man skal være ustraffet og have fast bopæl i Danmark

I 1864 afstod Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hvorfor?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Danmark tabte krigen mod kongeriget Hannover
Danmark tabte krigen mod Preussen (Tyskland) og Østrig
Danmark ville ikke længere inkludere tysktalende områder

Er der skolepligt i Danmark?
KATEGORI: RETTIGHEDER OG PLIGTER
Ja, alle børn skal gå i folkeskolen
Ja, men forældre kan frit vælge, om deres barn skal gå i folkeskolen eller i en privat skole
Nej, forældre kan vælge, om deres barn skal undervises i folkeskolen, i en privat skole, eller om forældrene vil sørge for undervisning af barnet i hjemmet

Hvor mange lønmodtagere i Danmark er medlem af en faglig organisation?
KATEGORI: DANSK ØKONOMI OG DET DANSKE VELFÆRDSSAMFUND
Ca. 30 %
Ca. 50 %
Ca. 80 %

Hvilket parti blev dannet i 1959 af en gruppe personer, der forlod Danmarks Kommunistiske Parti DKP?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
VS – Venstresocialisterne
SF – Socialistisk Folkeparti
Retsforbundet

Hvor mange regioner er der i Danmark?
KATEGORI: KOMMUNER OG REGIONER OG OPGAVEFORDELING MV.
5
7
13

Hvad hedder Danmarks nuværende monark og statsoverhoved?
KATEGORI: KONGEHUS, FLAG, RIGSFÆLLESSKAB OG ISLAND
Dronning Dagmar
Dronning Margrethe 1.
Dronning Margrethe 2.

Hvilke særlige rettigheder opnår godkendte menigheder og trossamfund uden for folkekirken?
KATEGORI: TRO OG KIRKE
De opnår ret til at registrere fødsler og navngivning
De opnår ret til, på lige fod med folkekirken, at få staten til at opkræve deres kirkeskat
De opnår ret til at foretage vielser med juridisk gyldighed

Hvem har ansvaret for politiet?
KATEGORI: KOMMUNER OG REGIONER OG OPGAVEFORDELING MV.
Kommunerne
Regionerne
Staten

Hvem udskriver valg til Folketinget?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Folketingets formand
Statsministeren
Folketingets ombudsmand

Var Asger Jorn:
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
Opdagelsesrejsende
Videnskabsmand
Kunstmaler

En regering består af ministre. Hvor mange ministre skal der udpeges?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Der skal mindst udpeges 10 ministre
Der skal udpeges 18 ministre
Der gælder ikke noget krav om et bestemt antal ministre

Hvornår er grundloven senest blevet ændret?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
1849
1901
1953

Hvilken person forbinder man specielt med folkehøjskolerne?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Kingo
Grundtvig
Holberg

Hvem kan overvære retssager ved domstolene?
KATEGORI: RET OG DOMSTOL
Alle – dog ikke hvis retssagen holdes for lukkede døre
De personer, der er indkaldt som vidner eller er i familie med den anklagede
Alle, der er godkendt af politiet

Hvilken trosretning er den næststørste i Danmark?
KATEGORI: TRO OG KIRKE
Jødedommen
Katolicismen
Islam

Hvad betød tabet af Slesvig og Holsten i 1864 blandt andet?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Den danske statskasse gik bankerot
Det blev forbudt at tale tysk i Danmark
Danmark mistede 1/3 af sit territorium

Hvor stor en del af den danske befolkning har anden etnisk baggrund end dansk (det vil sige indvandrere og efterkommere af indvandrere)?
KATEGORI: DANSK GEOGRAFI OG BEFOLKNING
ca. 8 %
ca. 15 %
ca. 20 %

Hvilken dansk videnskabsmand opdagede en ny stjerne i stjernebilledet Cassiopeia?
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
Ole Rømer
Tycho Brahe
Niels Bohr

I 1901 blev der gennemført et parlamentarisk ”systemskifte” (parlamentarisme). Hvad gik det ud på?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
At regeringsmagten gik til partiet Højre
At en regering ikke kunne regere imod et flertal i Folketinget
At der kun kunne udskrives valg hvert fjerde år

Karen Blixen er en af Danmarks mest kendte forfattere. Hvilken af følgende bøger har Karen Blixen skrevet?
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
Frøken Smillas fornemmelse for sne
Den afrikanske farm
Mit hjem i Rungsted

I de seneste 50 år har der været afholdt 11 folkeafstemninger i Danmark om bestemte spørgsmål. Hvad har over halvdelen af disse afstemninger handlet om?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Ændring af skatte- og momsregler
Love om offentlige anlægsarbejder (byggeri af veje og broer)
Danmarks forhold til EF/EU

Hvem var én af hovedmændene bag Dogme 95-manifestet, der skabte stor international opmærksomhed omkring dansk film?
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
Lars von Trier
Gabriel Axel
Carl Th. Dreyer

Hvilket land var mål for de fleste af de danskere, der udvandrede i anden halvdel af 1800-tallet?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
USA
Rusland
Storbritannien

Hvilken instruktør har instrueret Olsen Banden-filmene?
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
Erik Balling
Lars von Trier
Bille August

Hvad kaldes fællesskabet, der består af Danmark, Grønland og Færøerne?
KATEGORI: KONGEHUS, FLAG, RIGSFÆLLESSKAB OG ISLAND
Landsfællesskabet
Nationsfællesskabet
Rigsfællesskabet

Under anden verdenskrig levede der ca. 8.000 jøder i Danmark, før jødeforfølgelserne satte ind. Hvad skete der med de fleste danske jøder i 1943?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
De fleste danske jøder blev ført til koncentrationslejre i Tyskland
De fleste danske jøder flygtede til Sverige
De fleste danske jøder flygtede til Storbritannien

Hvilken religion blev indført i Danmark i slutningen af 900-tallet af kong Harald Blåtand?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Troen på Odin og Thor
Kristendommen
Jødedommen

Hvornår blev enevælden indført i Danmark?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
1160
1360
1660

En af de mest kendte danske videnskabsmand er Niels Bohr. Hvad fik han Nobelprisen for i 1922?
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
Måling af lysets hastighed
Model for atomers opbygning
Teori om jordens magnetfelt

Kan et folketingsmedlem, som træder ud af sit parti, forsat sidde i Folketinget?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Ja
Nej
Ja, men medlemmet kan ikke deltage i afstemninger

Hvilket sprog har især påvirket udviklingen af det danske sprog?
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
Tysk
Fransk
Nederlandsk

Hvad er myndighedsalderen i Danmark?
KATEGORI:
16 år
18 år
20 år

Den danske grundlovsdag fejres
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
Hvert år den 1. maj
Hvert år den 15. maj
Hvert år den 5. juni

Grønland og Færøerne har i dag hjemmestyre. Hvilke af følgende sagsområder hører ikke under hjemmestyret?
KATEGORI: KONGEHUS, FLAG, RIGSFÆLLESSKAB OG ISLAND
Uddannelsesområdet
Sundhedsområdet
Det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område

Hvad hedder den øverste domstol i Danmark?
KATEGORI: RET OG DOMSTOL
Højesteret
Landsretten
Danmarks Øverste Domstol

Hvilket af følgende nordiske lande er ikke medlem af EU?
KATEGORI: DANMARK OG OMVERDENEN
Sverige
Norge
Finland

Hvilke af følgende lande indgår i det danske rigsfællesskab?
KATEGORI: DANSK GEOGRAFI OG BEFOLKNING
Danmark, Færøerne og Grønland
Danmark, Grønland og Island
Danmark, Færøerne og Island