Hvor stor er valgdeltagelsen normalt til folketingsvalgene i Danmark?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Mellem 50 og 60 % af vælgerne stemmer
Mellem 60 og 70 % af vælgerne stemmer
Mellem 80 og 90 % af vælgerne stemmer

Hvad kaldes sange fra middelalderen, som ofte handler om riddere og andre fra adelsmiljøet ?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Kongeviser
Bondeviser
Folkeviser

I en periode var de skandinaviske lande samlet i en union under den danske regent. Hvad hed denne union?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Den skandinaviske union
Kalmarunionen
Københavnerunionen

Hvilken begivenhed fandt sted i Danmark i marts 1848?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Bønderne brugte deres store antal til at indlede en revolution
Borgerskabet afsatte kongen midlertidigt
Kongen indvilligede i at afskaffe enevælden

Hvem underskriver en lov?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Dronningen og en minister
Statsministeren
Justitsministeren

Danmark opfylder FN’s målsætning om bidrag til internationalt udviklingsarbejde. Hvor stort bidrag bør der ifølge denne målsætning gives pr. år målt i procent af bruttonationalindkomsten (BNI)?
KATEGORI: DANMARK OG OMVERDENEN
0,1 %
0,7 %
3,5 %

Hvilke krav stilles for, at man kan stemme ved et folketingsvalg?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Man skal betale skat og have dansk indfødsret
Man skal have dansk indfødsret, have fast bopæl i Danmark, på Færøerne eller i Grønland, være fyldt 18 år og være myndig
Man skal være ustraffet og have fast bopæl i Danmark

Andelsbevægelsen betød, at landmændene sikrede sig kontrollen med både produktion og afsætning af deres varer. Hvornår blev andelsbevægelsen grundlagt i Danmark?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
I anden halvdel af 1600-tallet
I anden halvdel af 1800-tallet
I anden halvdel af 1900-tallet

Hvem var én af hovedmændene bag Dogme 95-manifestet, der skabte stor international opmærksomhed omkring dansk film?
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
Lars von Trier
Gabriel Axel
Carl Th. Dreyer

Hvilket politisk parti, der i særlig grad varetog bøndernes interesser, blev dannet i 1870?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Venstre
Socialdemokratiet
Socialistisk Folkeparti

Hvad er myndighedsalderen i Danmark?
KATEGORI:
16 år
18 år
20 år

Når der afholdes valg til Folketinget,
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
har alle vælgere pligt til at stemme
må den enkelte vælger selv afgøre, om han eller hun ønsker at stemme
har alle, der er medlem af et politisk parti, pligt til at stemme, mens andre vælgere selv må afgøre, om de ønsker at stemme

Hvad hedder broen, der forbinder Fyn og Sjælland?
KATEGORI: DANSK GEOGRAFI OG BEFOLKNING
Lillebæltsbroen
Storebæltsbroen
Øresundsbron

Hvilke offentlige myndigheder har ret til at udskrive skat?
KATEGORI: KOMMUNER OG REGIONER OG OPGAVEFORDELING MV.
Det har staten og kommunerne
Det har kun staten
Det har staten, regionerne og kommunerne

Når der er valg til Folketinget,
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
modtager alle stemmeberettigede bosiddende i Danmark automatisk, det vil sige uden selv at bede om det, et valgkort
skal den stemmeberettigede bede den region, vedkommende bor i, om at få tilsendt et valgkort
skal den stemmeberettigede bede Folketinget om at få tilsendt et valgkort

Hvornår vandt Danmark EM i fodbold?
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
1980
1992
2000

Hvem har forældremyndigheden over to gifte personers fælles børn?
KATEGORI: RETTIGHEDER OG PLIGTER
Moderen
Faderen
Moderen og faderen har fælles forældremyndighed

Hvordan udnævnes det personale (embedsmændene), der arbejder i et ministerium?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Embedsmændene ansættes efter deres kvalifikationer
Embedsmændene ansættes efter deres politiske tilhørsforhold
Embedsmændene ansættes, så de repræsenterer alle partier i Folketinget

I 1970’erne opstod en græsrodsbevægelse, der hed Rødstrømpebevægelsen. Hvad arbejdede den for?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Ligestilling mellem mænd og kvinder
Forbud mod abort
At kvindernes plads var i hjemmet

Hvilken by er Danmarks næststørste?
KATEGORI: DANSK GEOGRAFI OG BEFOLKNING
Århus
København
Odense

Hvor mange medlemmer har Folketinget?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
145
179
192

Var Tycho Brahe:
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
Videnskabsmand
Kunstmaler
Forfatter

Hvad hedder Danmarks nuværende monark og statsoverhoved?
KATEGORI: KONGEHUS, FLAG, RIGSFÆLLESSKAB OG ISLAND
Dronning Dagmar
Dronning Margrethe 1.
Dronning Margrethe 2.

Hvornår vandt det danske kvindelandshold VM i håndbold?
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
1972
1985
1997

Hvor mange års undervisningspligt er der i Danmark?
KATEGORI: RETTIGHEDER OG PLIGTER
7 år
9 år
11 år

Hvem kan overvære retssager ved domstolene?
KATEGORI: RET OG DOMSTOL
Alle – dog ikke hvis retssagen holdes for lukkede døre
De personer, der er indkaldt som vidner eller er i familie med den anklagede
Alle, der er godkendt af politiet

I 1970’erne opstod en række græsrodsbevægelser med forskellige mål. En af de markante mærkesager var:
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
modstand mod atomkraft
indførelse af et fælleseuropæisk militær
flere kolonihaver i storbyerne

Tillader den danske grundlov censur?
KATEGORI: RETTIGHEDER OG PLIGTER
Ja
Nej

Der har de seneste år været politisk debat om velfærdssamfundets fremtid, og der blev i 2006 indgået en stor politisk velfærdsaftale om arbejdsmarkedet og pensionsalderen. Hvorfor har der været debat om velfærdssamfundets fremtid?
KATEGORI: DANSK ØKONOMI OG DET DANSKE VELFÆRDSSAMFUND
Fordi EU har stillet krav om, at indkomstskatten skal sænkes
Fordi der i de kommende år gradvist vil blive flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder
Fordi der i den kommende periode vil være mange børn, der kræver skolegang og uddannelse

Island hørte i flere hundrede år under Danmark. I hvilket år løsrev det sig fra Danmark?
KATEGORI: KONGEHUS, FLAG, RIGSFÆLLESSKAB OG ISLAND
1802
1944
1984

Hvilken organisation stod bag udarbejdelsen af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i 1950?
KATEGORI: DANMARK OG OMVERDENEN
Europarådet
NATO
WTO

Hvad hedder den øverste domstol i Danmark?
KATEGORI: RET OG DOMSTOL
Højesteret
Landsretten
Danmarks Øverste Domstol

Hvad hedder det nordiske samarbejdsorgan, der varetager samarbejdet mellem de nordiske parlamenter?
KATEGORI: DANMARK OG OMVERDENEN
Norden
Nordisk Råd
FN

Inden for hvilket af følgende energiområder har Danmark de sidste årtier i særlig grad markeret sig på verdensmarkedet?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Kul
Vindenergi
Atomenergi

Hvilken titel har den minister, som leder den danske regering?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Statsminister
Forbundsminister
Præsident

Hvor stort er Danmarks areal?
KATEGORI: DANSK GEOGRAFI OG BEFOLKNING
ca. 43.000 km2
ca. 163.000 km2
ca. 283.000 km2

Er det lovligt i Danmark at forskelsbehandle en person på grund af race eller etnisk oprindelse?
KATEGORI: RETTIGHEDER OG PLIGTER
Ja
Nej

Hvilken dansk videnskabsmand opdagede en ny stjerne i stjernebilledet Cassiopeia?
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
Ole Rømer
Tycho Brahe
Niels Bohr

Hvor længe kan politiet tilbageholde en person, der er anholdt, før personen stilles for en dommer?
KATEGORI: RET OG DOMSTOL
Den anholdte skal stilles for en dommer inden for 24 timer
Den anholdte skal stilles for en dommer inden for 1 uge
Den anholdte skal stilles for en dommer inden for 3 uger

Hvornår fik Danmark sin første kvindelige minister?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
1853
1924
1960