Folketingets hovedopgave er
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
at vedtage love og føre kontrol med regeringen
at sikre, at lov og orden opretholdes
at sørge for, at landets love føres ud i livet

Hvilken organisation stod bag udarbejdelsen af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i 1950?
KATEGORI: DANMARK OG OMVERDENEN
Europarådet
NATO
WTO

Religionsfrihed i grundlovens forstand betyder, at borgerne har ret til at dyrke deres religion,
KATEGORI: RETTIGHEDER OG PLIGTER
så længe de øvrige regler, der gælder i samfundet, respekteres
hvis staten har godkendt religionen
helt uden nogen begrænsninger

Når der afholdes valg til Folketinget,
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
har alle vælgere pligt til at stemme
må den enkelte vælger selv afgøre, om han eller hun ønsker at stemme
har alle, der er medlem af et politisk parti, pligt til at stemme, mens andre vælgere selv må afgøre, om de ønsker at stemme

Hvordan kan Folketinget blandt andet føre kontrol med regeringen?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Folketingsudvalg kan komme på uanmeldt besøg i ministerierne
Ministrene skal hver uge orientere folketingsudvalgene om, hvad de har lavet
Ministrene kan blive kaldt i samråd i Folketingets udvalg

Hvilket politisk parti, der i særlig grad varetog bøndernes interesser, blev dannet i 1870?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Venstre
Socialdemokratiet
Socialistisk Folkeparti

I hvilken landsdel ligger Århus?
KATEGORI: DANSK GEOGRAFI OG BEFOLKNING
Jylland
Fyn
Sjælland

Hvornår blev Dansk Folkeparti dannet?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
1973
1982
1995

Hvem kan blive medlem af et folketingsudvalg?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Enhver borger
Embedsmænd, der er ansat i et ministerium
Medlemmer af Folketinget

Skal Danmarks dronning være medlem af den danske folkekirke?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Ja
Nej

Hvilken titel har den minister, som leder den danske regering?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Statsminister
Forbundsminister
Præsident

Hvornår vandt det danske kvindelandshold VM i håndbold?
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
1972
1985
1997

Danmarks konge fra 1588 til 1648 er især kendt for at have opført en lang række af Københavns mest berømte bygninger – bl.a. Rundetaarn og Børsen. Hvad hed han?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Christian 2.
Frederik 3.
Christian 4.

Hvordan afgives en stemme på afstemningsstedet på valgdagen ved et folketingsvalg i Danmark?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Der udleveres en blank stemmeseddel, hvorpå man skal skrive navnet på den kandidat eller det parti, som man ønsker at stemme på
Man skal oplyse, hvorledes man ønsker at stemme, til de valgforordnede, der herefter noterer dette
Man får en stemmeseddel med navnene på de opstillede partier og kandidater, hvor man skal sætte et kryds ud for det parti eller den kandidat, man ønsker at stemme på

Hvilke lande udgør tilsammen de nordiske lande?
KATEGORI: DANSK GEOGRAFI OG BEFOLKNING
Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland samt de selvstyrende områder Grønland, Færøerne og Åland
Danmark, Grønland og Færøerne
Danmark, Island og Estland

Danmark opfylder FN’s målsætning om bidrag til internationalt udviklingsarbejde. Hvor stort bidrag bør der ifølge denne målsætning gives pr. år målt i procent af bruttonationalindkomsten (BNI)?
KATEGORI: DANMARK OG OMVERDENEN
0,1 %
0,7 %
3,5 %

For at kunne vælges til medlem af Folketinget skal man mindst være
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
18 år
20 år
24 år

Hvilken afstemning endte med et ja i 1986?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Afstemningen om EF-pakken
Afstemningen om EU’s østudvidelse
Afstemningen om December-pakken

Hvor stor en andel af kvinderne i den erhvervsaktive alder i Danmark er tilknyttet arbejdsstyrken?
KATEGORI: DANSK ØKONOMI OG DET DANSKE VELFÆRDSSAMFUND
Ca. 25 %
Ca. 50 %
Ca. 75 %

Hvad hedder farvandet mellem Sjælland og Fyn?
KATEGORI: DANSK GEOGRAFI OG BEFOLKNING
Øresund
Storebælt
Lillebælt

Hvilken tro bygger den danske folkekirke på?
KATEGORI: TRO OG KIRKE
Den protestantiske (evangelisk-lutherske) tro
Den katolske tro
Den jødiske tro

15. Skal alle danske mænd aftjene værnepligt?
KATEGORI: RETTIGHEDER OG PLIGTER
Ja, hvis de er egnede og ikke trækker frinummer
Ja, hvis de er egnede og har en højde over 1,70 m.
Nej, det danske forsvar består kun af professionelle soldater ansat på kontrakt

Hvad hedder farvandet mellem Jylland og Fyn?
KATEGORI: DANSK GEOGRAFI OG BEFOLKNING
Øresund
Storebælt
Lillebælt

Homoseksuelle kan i Danmark:
KATEGORI: RETTIGHEDER OG PLIGTER
Bo sammen, men kan ikke få papir på deres forhold
Indgå et registreret partnerskab
Blive gift i en dansk folkekirke på samme måde som heteroseksuelle

Hvad var navnet på den tyske læge, som i slutningen af 1700-tallet styrede Danmark på vegne af den sindssyge kong Christian 7.?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
J. F. Struensee
J. H. E. Bernstorff
A. G. Moltke

Kan en gruppe borgere frit danne en menighed eller et trossamfund?
KATEGORI: TRO OG KIRKE
Ja, så længe de øvrige regler, der gælder i samfundet, respekteres
Nej
Ja, men den/det skal godkendes i Kirkeministeriet

Hvem er Danmarks statsoverhoved?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Dronningen
Folketingets ombudsmand
Folketingets formand

Hvad hedder den halvø, som udgør én af Danmarks landsdele?
KATEGORI: DANSK GEOGRAFI OG BEFOLKNING
Jylland
Langeland
Sjælland

Er det lovligt i Danmark at forskelsbehandle en person på grund af race eller etnisk oprindelse?
KATEGORI: RETTIGHEDER OG PLIGTER
Ja
Nej

Hvilken person forbinder man specielt med folkehøjskolerne?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Kingo
Grundtvig
Holberg

Andelen af lønmodtagere, der er medlem af en fagforening, er forholdsvis høj i Danmark. I Danmark
KATEGORI: DANSK ØKONOMI OG DET DANSKE VELFÆRDSSAMFUND
skal en lønmodtager være medlem af en fagforening, så længe vedkommende arbejder
er det valgfrit, om man vil være medlem af en fagforening
skal en lønmodtager være medlem af en fagforening i mindst 10 år

Hvornår blev Danmark i 2. verdenskrig besat af tyske tropper?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
1. September 1939
9. April 1940
22. Juni 1941

Hvem underskriver en lov?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Dronningen og en minister
Statsministeren
Justitsministeren

I 1970’erne opstod en række græsrodsbevægelser med forskellige mål. En af de markante mærkesager var:
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
modstand mod atomkraft
indførelse af et fælleseuropæisk militær
flere kolonihaver i storbyerne

Den danske grundlovsdag fejres
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
Hvert år den 1. maj
Hvert år den 15. maj
Hvert år den 5. juni

Hvilket parti blev dannet i 1959 af en gruppe personer, der forlod Danmarks Kommunistiske Parti DKP?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
VS – Venstresocialisterne
SF – Socialistisk Folkeparti
Retsforbundet

I hvilken del af Danmark lever hovedparten af det tyske mindretal?
KATEGORI: DANSK GEOGRAFI OG BEFOLKNING
Fyn
Nordjylland
Sønderjylland

Hvad medførte reformationen blandt andet i Danmark?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Den katolske kirkes position i Danmark blev styrket
Danmark blev protestantisk
Der blev bygget flere klostre i Danmark

Hvor mange indbyggere er der i Danmark?
KATEGORI: DANSK GEOGRAFI OG BEFOLKNING
Ca. 4,6 mio.
Ca. 5,4 mio.
Ca. 6,1 mio.

Hvad hedder den internationale forsvarsalliance, som Danmark har været medlem af siden 1949?
KATEGORI: DANMARK OG OMVERDENEN
Warszawa-pagten
NATO
Vestunionen