Hvem var én af hovedmændene bag Dogme 95-manifestet, der skabte stor international opmærksomhed omkring dansk film?
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
Lars von Trier
Gabriel Axel
Carl Th. Dreyer

Hvilken titel har den minister, som leder den danske regering?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Statsminister
Forbundsminister
Præsident

Hvor mange kommuner er der i Danmark?
KATEGORI: KOMMUNER OG REGIONER OG OPGAVEFORDELING MV.
5
98
179

Hvilken dansk politiker valgte at gå af som statsminister dagen efter EF-afstemningen i 1972?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Thorvald Stauning
Poul Schlüter
Jens Otto Krag

Den danske arkitekt Jørn Utzon er kendt for at have tegnet:
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
Den Sorte Diamant, København
Operahuset i Sydney, Australien
Guggenheim-museet i Bilbao, Spanien

Hvilken religion blev indført i Danmark i slutningen af 900-tallet af kong Harald Blåtand?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Troen på Odin og Thor
Kristendommen
Jødedommen

Hvornår blev Danmark i 2. verdenskrig besat af tyske tropper?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
1. September 1939
9. April 1940
22. Juni 1941

Hvad hedder den internationale organisation for fred og sikkerhed, som Danmark har været medlem af siden 1945?
KATEGORI: DANMARK OG OMVERDENEN
FN
NATO
WTO

Skal forældre til børn i den danske folkeskole betale penge til skolen for deres børns skolegang?
KATEGORI: RETTIGHEDER OG PLIGTER
Ja
Nej
Ja, forældrene skal betale 50 % af udgifterne til læremateriale til skolen

Hvilke krav stilles for, at man kan stemme ved et folketingsvalg?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Man skal betale skat og have dansk indfødsret
Man skal have dansk indfødsret, have fast bopæl i Danmark, på Færøerne eller i Grønland, være fyldt 18 år og være myndig
Man skal være ustraffet og have fast bopæl i Danmark

Hvilken begivenhed fandt sted i Danmark i marts 1848?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Bønderne brugte deres store antal til at indlede en revolution
Borgerskabet afsatte kongen midlertidigt
Kongen indvilligede i at afskaffe enevælden

Hvilken europæisk organisation blev Danmark medlem af den 1. januar 1973?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
EFTA
EF
COMECON

Hvad hedder farvandet mellem Sjælland og Fyn?
KATEGORI: DANSK GEOGRAFI OG BEFOLKNING
Øresund
Storebælt
Lillebælt

I 1980’erne og 1990’erne kom der mange flygtninge til Danmark fra især?
KATEGORI: DANSK GEOGRAFI OG BEFOLKNING
Mellemøsten, Sri Lanka, Somalia og Balkan
Sydamerika og Sydafrika
Vietnam, Kina og Thailand

Hvor mange lønmodtagere i Danmark er medlem af en faglig organisation?
KATEGORI: DANSK ØKONOMI OG DET DANSKE VELFÆRDSSAMFUND
Ca. 30 %
Ca. 50 %
Ca. 80 %

Adam Oehlenschläger skrev i 1819 et digt, som senere blev Danmarks nationalsang. Hvad hedder nationalsangen?
KATEGORI: KONGEHUS, FLAG, RIGSFÆLLESSKAB OG ISLAND
I Danmark er jeg født
Jeg ved, hvor der findes en have så skøn
Der er et yndigt land

Grønland og Færøerne har i dag hjemmestyre. Hvilke af følgende sagsområder hører ikke under hjemmestyret?
KATEGORI: KONGEHUS, FLAG, RIGSFÆLLESSKAB OG ISLAND
Uddannelsesområdet
Sundhedsområdet
Det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område

Kan fædre i Danmark få orlov i forbindelse med deres barns fødsel?
KATEGORI: DANSK ØKONOMI OG DET DANSKE VELFÆRDSSAMFUND
Ja
Nej
Ja, men kun hvis barnet er alvorligt sygt

Hvilken statsminister ledede firkløver-regeringen i 1980’erne?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Poul Schlüter (Det Konservative Folkeparti)
Uffe Ellemann-Jensen (Venstre)
Poul Nyrup Rasmussen (Socialdemokratiet)

Hvem har forældremyndigheden over to gifte personers fælles børn?
KATEGORI: RETTIGHEDER OG PLIGTER
Moderen
Faderen
Moderen og faderen har fælles forældremyndighed

Hvilket af følgende lande er medlem af EU?
KATEGORI: DANMARK OG OMVERDENEN
Rusland
Island
Sverige

Saxo skrev i slutningen af 1100-tallet en bog. Hvad handlede den om?
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
Dyre- og planteliv i Danmark
Sø- og handelsruter i Norden
Danmarks historie

Hvor gammel skal en borger mindst være for at kunne have valgret ved kommunalvalg og regionalvalg?
KATEGORI: KOMMUNER OG REGIONER OG OPGAVEFORDELING MV.
18 år
20 år
22 år

Var Asger Jorn:
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
Opdagelsesrejsende
Videnskabsmand
Kunstmaler

Hvilket andet nordisk land har Danmark mange gange været i krig med, især i 1600-tallet?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Norge
Sverige
Finland

Hvor stor en del af alle beskæftigede arbejder i det offentlige, når man medtager alle de offentlige opgaver (undervisning, administration, sundhed, service osv.)?
KATEGORI: DANSK ØKONOMI OG DET DANSKE VELFÆRDSSAMFUND
Omkring 5 % af alle beskæftigede arbejder i det offentlige
Omkring 15 % af alle beskæftigede arbejder i det offentlige
Omkring 30 % af alle beskæftigede arbejder i det offentlige

Er det en betingelse for at blive udnævnt som minister, at vedkommende er medlem af Folketinget?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Ja
Nej

Ifølge grundloven skal et lovforslag behandles et antal gange, før det kan blive vedtaget af Folketinget. Hvor mange behandlinger skal et lovforslag igennem?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
3 gange
6 gange
9 gange

Hvem har ansvaret for politiet?
KATEGORI: KOMMUNER OG REGIONER OG OPGAVEFORDELING MV.
Kommunerne
Regionerne
Staten

Hvad medførte reformationen blandt andet i Danmark?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Den katolske kirkes position i Danmark blev styrket
Danmark blev protestantisk
Der blev bygget flere klostre i Danmark

Hvilke forbehold har Danmark i forhold til samarbejdet i EU?
KATEGORI: DANMARK OG OMVERDENEN
Danmarks forbehold angår unionsborgerskabet, euroen, forsvarsområdet og dele af samarbejdet om fælles rets- og udlændingepolitik
Danmarks forbehold angår EU’s miljøpolitik
Danmarks forbehold angår EU’s fødevarepolitik

I 1945 blev de Forenede Nationer (FN) oprettet. Hvornår blev Danmark medlem?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Ved oprettelsen i 1945
Efter opstanden i Ungarn i 1956
Efter Cuba-krisen i 1962

Kan der idømmes dødsstraf i Danmark?
KATEGORI: RET OG DOMSTOL
Nej
Ja, men dødsstraf har ikke været anvendt siden 1950
Ja, men kun under krigstilstande

Hvem er medlemmer af Rådet for Den Europæiske Union?
KATEGORI: DANMARK OG OMVERDENEN
Ministre udpeget af EU-kommissionen
Ministre udpeget af Europa-Parlamentet
Ministre fra de enkelte medlemslandes regeringer

Hvilket år fandt reformationen sted i Danmark?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
850
1536
1760

Hvornår blev enevælden indført i Danmark?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
1160
1360
1660

Hvor mange medlemmer af Europa-Parlamentet blev valgt i Danmark ved valget i 2004?
KATEGORI: DANMARK OG OMVERDENEN
3
14
47

Hvornår vandt Danmark EM i fodbold?
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
1980
1992
2000

Hvor mange års undervisningspligt er der i Danmark?
KATEGORI: RETTIGHEDER OG PLIGTER
7 år
9 år
11 år

Til hvilket af følgende lande har Danmark en landegrænse?
KATEGORI: DANSK GEOGRAFI OG BEFOLKNING
Norge
Tyskland
Storbritannien