Hvilken statsminister ledede firkløver-regeringen i 1980’erne?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Poul Schlüter (Det Konservative Folkeparti)
Uffe Ellemann-Jensen (Venstre)
Poul Nyrup Rasmussen (Socialdemokratiet)

Hvordan udnævnes det personale (embedsmændene), der arbejder i et ministerium?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Embedsmændene ansættes efter deres kvalifikationer
Embedsmændene ansættes efter deres politiske tilhørsforhold
Embedsmændene ansættes, så de repræsenterer alle partier i Folketinget

Hvad kaldes Danmarks forfatning?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Danmarks Riges Grundlov
Det danske Riges Forfatning
Det danske Demokratis Grundlov

Inden for hvilket af følgende energiområder har Danmark de sidste årtier i særlig grad markeret sig på verdensmarkedet?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Kul
Vindenergi
Atomenergi

Hvornår blev Danmarks Radios tv-monopol brudt?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
1950’erne
1960’erne
1980’erne

Hvilket land bombarderede i 1807 København og tog bagefter den danske flåde?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Frankrig
England (Storbritannien)
Sverige

Kan udenlandske statsborgere have valgret ved kommunalvalg og regionalvalg?
KATEGORI: KOMMUNER OG REGIONER OG OPGAVEFORDELING MV.
Ja, hvis de enten er statsborgere i et EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse har haft fast bopæl i Danmark, på Færøerne eller i Grønland i de sidste tre år forud for valgdagen
Nej

Hvilken dansk politiker valgte at gå af som statsminister dagen efter EF-afstemningen i 1972?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Thorvald Stauning
Poul Schlüter
Jens Otto Krag

Hvordan fejres sankthansaften den 23. juni?
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
Der sættes tændte stearinlys i vinduerne
Der brændes bål
Børnene klæder sig ud

Grundloven bestemmer, at magten i Danmark er tredelt. Det betyder, at magten er fordelt mellem:
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
En lovgivende, en udøvende og en dømmende magt
Dronningen, Folketinget og EU
Dronningen, regeringen og den dømmende magt

Hvad hedder den øverste domstol i Danmark?
KATEGORI: RET OG DOMSTOL
Højesteret
Landsretten
Danmarks Øverste Domstol

Hvilken religion blev indført i Danmark i slutningen af 900-tallet af kong Harald Blåtand?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Troen på Odin og Thor
Kristendommen
Jødedommen

Hvornår vandt det danske kvindelandshold VM i håndbold?
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
1972
1985
1997

Kan fædre i Danmark få orlov i forbindelse med deres barns fødsel?
KATEGORI: DANSK ØKONOMI OG DET DANSKE VELFÆRDSSAMFUND
Ja
Nej
Ja, men kun hvis barnet er alvorligt sygt

En regering består af ministre. Hvor mange ministre skal der udpeges?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Der skal mindst udpeges 10 ministre
Der skal udpeges 18 ministre
Der gælder ikke noget krav om et bestemt antal ministre

Danmarkshistoriens bedst kendte billedhugger levede fra 1770 til 1844, og i København blev der bygget et museum til hans skulpturer. Hvad hed han?
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
Vilhelm Bissen
C.W. Eckersberg
Bertel Thorvaldsen

Hvordan afgives en stemme på afstemningsstedet på valgdagen ved et folketingsvalg i Danmark?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Der udleveres en blank stemmeseddel, hvorpå man skal skrive navnet på den kandidat eller det parti, som man ønsker at stemme på
Man skal oplyse, hvorledes man ønsker at stemme, til de valgforordnede, der herefter noterer dette
Man får en stemmeseddel med navnene på de opstillede partier og kandidater, hvor man skal sætte et kryds ud for det parti eller den kandidat, man ønsker at stemme på

Hvem udskriver valg til Folketinget?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Folketingets formand
Statsministeren
Folketingets ombudsmand

Hvem handler Danmark mest med?
KATEGORI: DANSK ØKONOMI OG DET DANSKE VELFÆRDSSAMFUND
USA
De øvrige EU-lande og Norge
Japan

I hvilken by ligger Christiansborg?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Odense
København
Århus

Hvad hedder den største færøske by?
KATEGORI: DANSK GEOGRAFI OG BEFOLKNING
Thorshavn
Klaksvik
Vestmanna

Hvor stort er Danmarks areal?
KATEGORI: DANSK GEOGRAFI OG BEFOLKNING
ca. 43.000 km2
ca. 163.000 km2
ca. 283.000 km2

På hvilken af følgende måder kan udlændinge tildeles dansk indfødsret (statsborgerskab)?
KATEGORI: RETTIGHEDER OG PLIGTER
Statsministeren beslutter, hvilke udlændinge der kan tildeles dansk indfødsret (statsborgerskab)
Folketinget tildeler ved lov udlændinge dansk indfødsret (statsborgerskab)
Udlændingeservice træffer afgørelse om, hvorvidt en udlænding kan få dansk indfødsret (statsborgerskab)

I 1970’erne opstod en græsrodsbevægelse, der hed Rødstrømpebevægelsen. Hvad arbejdede den for?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Ligestilling mellem mænd og kvinder
Forbud mod abort
At kvindernes plads var i hjemmet

Hvad hedder broen, der forbinder Fyn og Sjælland?
KATEGORI: DANSK GEOGRAFI OG BEFOLKNING
Lillebæltsbroen
Storebæltsbroen
Øresundsbron

Under 1. verdenskrig var Danmark?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Allieret med Tyskland
Allieret med Frankrig og Storbritannien
Neutralt

Saxo skrev i slutningen af 1100-tallet en bog. Hvad handlede den om?
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
Dyre- og planteliv i Danmark
Sø- og handelsruter i Norden
Danmarks historie

Hvilken titel har den minister, som leder den danske regering?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Statsminister
Forbundsminister
Præsident

Hvad kaldes fællesskabet, der består af Danmark, Grønland og Færøerne?
KATEGORI: KONGEHUS, FLAG, RIGSFÆLLESSKAB OG ISLAND
Landsfællesskabet
Nationsfællesskabet
Rigsfællesskabet

Danmark er sammen med mange andre nationer medlem af NATO. Hvilket af følgende lande er også medlem?
KATEGORI: DANMARK OG OMVERDENEN
Tyrkiet
Rusland
Ægypten

Hvornår er grundloven senest blevet ændret?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
1849
1901
1953

Hvornår blev Danmark i 2. verdenskrig besat af tyske tropper?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
1. September 1939
9. April 1940
22. Juni 1941

Hvad betød tabet af Slesvig og Holsten i 1864 blandt andet?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Den danske statskasse gik bankerot
Det blev forbudt at tale tysk i Danmark
Danmark mistede 1/3 af sit territorium

Hvad hedder det danske nationalflag?
KATEGORI: KONGEHUS, FLAG, RIGSFÆLLESSKAB OG ISLAND
Dannebrog
Dannevang
Dannevirke

Der har de seneste år været politisk debat om velfærdssamfundets fremtid, og der blev i 2006 indgået en stor politisk velfærdsaftale om arbejdsmarkedet og pensionsalderen. Hvorfor har der været debat om velfærdssamfundets fremtid?
KATEGORI: DANSK ØKONOMI OG DET DANSKE VELFÆRDSSAMFUND
Fordi EU har stillet krav om, at indkomstskatten skal sænkes
Fordi der i de kommende år gradvist vil blive flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder
Fordi der i den kommende periode vil være mange børn, der kræver skolegang og uddannelse

Den danske grundlovsdag fejres
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
Hvert år den 1. maj
Hvert år den 15. maj
Hvert år den 5. juni

Når der afholdes valg til Folketinget,
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
har alle vælgere pligt til at stemme
må den enkelte vælger selv afgøre, om han eller hun ønsker at stemme
har alle, der er medlem af et politisk parti, pligt til at stemme, mens andre vælgere selv må afgøre, om de ønsker at stemme

Hvad hedder den internationale organisation for fred og sikkerhed, som Danmark har været medlem af siden 1945?
KATEGORI: DANMARK OG OMVERDENEN
FN
NATO
WTO

Hvilke af følgende opgaver er kommunale?
KATEGORI: KOMMUNER OG REGIONER OG OPGAVEFORDELING MV.
Børnehaver og folkeskolen
Sygehuse og sygesikring
Politi og videregående uddannelser

Hvem er medlemmer af Rådet for Den Europæiske Union?
KATEGORI: DANMARK OG OMVERDENEN
Ministre udpeget af EU-kommissionen
Ministre udpeget af Europa-Parlamentet
Ministre fra de enkelte medlemslandes regeringer