Hvordan kan Folketinget blandt andet føre kontrol med regeringen?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Folketingsudvalg kan komme på uanmeldt besøg i ministerierne
Ministrene skal hver uge orientere folketingsudvalgene om, hvad de har lavet
Ministrene kan blive kaldt i samråd i Folketingets udvalg

Hvilken EU-traktat stemte den danske befolkning nej til i 1992?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Rom-traktaten
Paris-traktaten
Maastricht-traktaten

Hvad hedder den største færøske by?
KATEGORI: DANSK GEOGRAFI OG BEFOLKNING
Thorshavn
Klaksvik
Vestmanna

Hvilken dansk forfatter skrev i 1700-tallet en række komedier, hvoraf nogle stadig bliver opført – for eksempel Jeppe på Bjerget?
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
Søren Kierkegaard
Ludvig Holberg
Georg Brandes

Hvor mange indbyggere er der i Danmark?
KATEGORI: DANSK GEOGRAFI OG BEFOLKNING
Ca. 4,6 mio.
Ca. 5,4 mio.
Ca. 6,1 mio.

Hvilket politisk parti opstod i 1870’erne som en del af arbejderbevægelsen?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Venstre
Socialdemokratiet
Det Radikale Venstre

Hvem er medlemmer af Rådet for Den Europæiske Union?
KATEGORI: DANMARK OG OMVERDENEN
Ministre udpeget af EU-kommissionen
Ministre udpeget af Europa-Parlamentet
Ministre fra de enkelte medlemslandes regeringer

Hvilket år fandt reformationen sted i Danmark?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
850
1536
1760

Hvem er Danmarks statsoverhoved?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Dronningen
Folketingets ombudsmand
Folketingets formand

Hvor mange regioner er der i Danmark?
KATEGORI: KOMMUNER OG REGIONER OG OPGAVEFORDELING MV.
5
7
13

Religionsfrihed i grundlovens forstand betyder, at borgerne har ret til at dyrke deres religion,
KATEGORI: RETTIGHEDER OG PLIGTER
så længe de øvrige regler, der gælder i samfundet, respekteres
hvis staten har godkendt religionen
helt uden nogen begrænsninger

Vælges der medlemmer til Folketinget fra områder uden for Danmark?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Ja, fra Sydslesvig
Ja, fra Færøerne og Grønland
Ja, fra Island

Når der er valg til Folketinget,
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
modtager alle stemmeberettigede bosiddende i Danmark automatisk, det vil sige uden selv at bede om det, et valgkort
skal den stemmeberettigede bede den region, vedkommende bor i, om at få tilsendt et valgkort
skal den stemmeberettigede bede Folketinget om at få tilsendt et valgkort

Hvad hedder de fem regioner, som Danmark er opdelt i?
KATEGORI: KOMMUNER OG REGIONER OG OPGAVEFORDELING MV.
Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland
Region København og Malmø, Region Roskilde, Region Odense, Region Herning og Region Aalborg
Sjællandsregionen, Lolland-Falster Regionen, Fynsregionen, Region Jylland og Region Bornholm

Hvad kaldes Danmarks forfatning?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Danmarks Riges Grundlov
Det danske Riges Forfatning
Det danske Demokratis Grundlov

Andelsbevægelsen betød, at landmændene sikrede sig kontrollen med både produktion og afsætning af deres varer. Hvornår blev andelsbevægelsen grundlagt i Danmark?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
I anden halvdel af 1600-tallet
I anden halvdel af 1800-tallet
I anden halvdel af 1900-tallet

Skal forældre til børn i den danske folkeskole betale penge til skolen for deres børns skolegang?
KATEGORI: RETTIGHEDER OG PLIGTER
Ja
Nej
Ja, forældrene skal betale 50 % af udgifterne til læremateriale til skolen

Hvilket år blev stavnsbåndet, der blandt andet forhindrede fæstebønder i at flytte fra deres hjemegn, ophævet?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
1388
1588
1788

Hvor mange procent af de gyldige stemmer skal et parti normalt opnå for at blive repræsenteret i Folketinget ved valg i Danmark?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
2 %
6 %
8 %

Hvor gammel skal man mindst være for at have valgret til Folketinget?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
15 år
18 år
25 år

Hvordan fejres sankthansaften den 23. juni?
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
Der sættes tændte stearinlys i vinduerne
Der brændes bål
Børnene klæder sig ud

Hvilken europæisk organisation blev Danmark medlem af den 1. januar 1973?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
EFTA
EF
COMECON

Der var økonomisk krise i Danmark i 1970’erne. Hvordan kom den til udtryk?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Der var arbejdsløshed og underskud på betalingsbalancen
Staten kunne ikke betale lønningerne til de offentligt ansatte
Prisen på fast ejendom faldt markant

Hvad er den kriminelle lavalder i Danmark?
KATEGORI: RET OG DOMSTOL
12 år
15 år
18 år

En regering består af ministre. Hvor mange ministre skal der udpeges?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Der skal mindst udpeges 10 ministre
Der skal udpeges 18 ministre
Der gælder ikke noget krav om et bestemt antal ministre

Homoseksuelle kan i Danmark:
KATEGORI: RETTIGHEDER OG PLIGTER
Bo sammen, men kan ikke få papir på deres forhold
Indgå et registreret partnerskab
Blive gift i en dansk folkekirke på samme måde som heteroseksuelle

Hvornår fik danske kvinder valgret til Folketinget?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
1849
1901
1915

Hvad kaldes fællesskabet, der består af Danmark, Grønland og Færøerne?
KATEGORI: KONGEHUS, FLAG, RIGSFÆLLESSKAB OG ISLAND
Landsfællesskabet
Nationsfællesskabet
Rigsfællesskabet

Er det en betingelse for at blive udnævnt som minister, at vedkommende er medlem af Folketinget?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Ja
Nej

Ved hvilket af følgende valg i Danmark er valgdeltagelsen normalt lavest?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Ved valg til Folketinget
Ved valg til kommunalbestyrelser og regionsråd
Ved valg til Europa-Parlamentet

Danmarks konge fra 1588 til 1648 er især kendt for at have opført en lang række af Københavns mest berømte bygninger – bl.a. Rundetaarn og Børsen. Hvad hed han?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Christian 2.
Frederik 3.
Christian 4.

Hvem var én af hovedmændene bag Dogme 95-manifestet, der skabte stor international opmærksomhed omkring dansk film?
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
Lars von Trier
Gabriel Axel
Carl Th. Dreyer

Hvilke opgaver har Folketingets ombudsmand?
KATEGORI: RET OG DOMSTOL
Ombudsmanden kontrollerer, at domstolene følger Folketingets love
Ombudsmanden bedømmer, om de offentlige myndigheder begår forsømmelser eller fejl
Ombudsmanden hjælper Folketinget med udarbejdelse af love

Hvem kan overvære retssager ved domstolene?
KATEGORI: RET OG DOMSTOL
Alle – dog ikke hvis retssagen holdes for lukkede døre
De personer, der er indkaldt som vidner eller er i familie med den anklagede
Alle, der er godkendt af politiet

I 1970’erne opstod en række græsrodsbevægelser med forskellige mål. En af de markante mærkesager var:
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
modstand mod atomkraft
indførelse af et fælleseuropæisk militær
flere kolonihaver i storbyerne

I hvilken del af Danmark lever hovedparten af det tyske mindretal?
KATEGORI: DANSK GEOGRAFI OG BEFOLKNING
Fyn
Nordjylland
Sønderjylland

Kan der idømmes dødsstraf i Danmark?
KATEGORI: RET OG DOMSTOL
Nej
Ja, men dødsstraf har ikke været anvendt siden 1950
Ja, men kun under krigstilstande

Hvilket andet nordisk land har Danmark mange gange været i krig med, især i 1600-tallet?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Norge
Sverige
Finland

Hvilken statsminister ledede firkløver-regeringen i 1980’erne?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Poul Schlüter (Det Konservative Folkeparti)
Uffe Ellemann-Jensen (Venstre)
Poul Nyrup Rasmussen (Socialdemokratiet)

Hvilket af følgende lande er medlem af EU?
KATEGORI: DANMARK OG OMVERDENEN
Rusland
Island
Sverige