Hvilken organisation stod bag udarbejdelsen af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i 1950?
KATEGORI: DANMARK OG OMVERDENEN
Europarådet
NATO
WTO

Hvor stor en del af alle beskæftigede arbejder i det offentlige, når man medtager alle de offentlige opgaver (undervisning, administration, sundhed, service osv.)?
KATEGORI: DANSK ØKONOMI OG DET DANSKE VELFÆRDSSAMFUND
Omkring 5 % af alle beskæftigede arbejder i det offentlige
Omkring 15 % af alle beskæftigede arbejder i det offentlige
Omkring 30 % af alle beskæftigede arbejder i det offentlige

Tillader den danske grundlov censur?
KATEGORI: RETTIGHEDER OG PLIGTER
Ja
Nej

Hvem var én af hovedmændene bag Dogme 95-manifestet, der skabte stor international opmærksomhed omkring dansk film?
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
Lars von Trier
Gabriel Axel
Carl Th. Dreyer

Hvad er den kriminelle lavalder i Danmark?
KATEGORI: RET OG DOMSTOL
12 år
15 år
18 år

I 1864 afstod Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hvorfor?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Danmark tabte krigen mod kongeriget Hannover
Danmark tabte krigen mod Preussen (Tyskland) og Østrig
Danmark ville ikke længere inkludere tysktalende områder

Hvilket år fandt reformationen sted i Danmark?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
850
1536
1760

Hvilket år underskrev den danske konge Danmarks første frie forfatning, Danmarks Riges Grundlov?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
1660
1849
1901

Hvem er Danmarks statsoverhoved?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Dronningen
Folketingets ombudsmand
Folketingets formand

Hvor mange medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne?
KATEGORI: KONGEHUS, FLAG, RIGSFÆLLESSKAB OG ISLAND
Ingen medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne
I alt fire medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne
I alt otte medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne

Er der skolepligt i Danmark?
KATEGORI: RETTIGHEDER OG PLIGTER
Ja, alle børn skal gå i folkeskolen
Ja, men forældre kan frit vælge, om deres barn skal gå i folkeskolen eller i en privat skole
Nej, forældre kan vælge, om deres barn skal undervises i folkeskolen, i en privat skole, eller om forældrene vil sørge for undervisning af barnet i hjemmet

Offentlighedsloven indeholder regler om,
KATEGORI: RETTIGHEDER OG PLIGTER
at alle har lov til at opholde sig på offentlige strande og i offentlige skove
borgernes og pressens adgang til at se dokumenter mv., som offentlige myndigheder har liggende
ordensreglerne for ophold på offentlige områder

Er Folketingets møder åbne for offentligheden?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Ja
Nej
Ja, men kun for medlemmer af et parti

Hvad var navnet på den biskop, som regnes for Københavns grundlægger?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Ansgar
Absalon
Amled

Hvornår blev enevælden indført i Danmark?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
1160
1360
1660

Hvornår blev Danmarks Radios tv-monopol brudt?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
1950’erne
1960’erne
1980’erne

I en periode var de skandinaviske lande samlet i en union under den danske regent. Hvad hed denne union?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Den skandinaviske union
Kalmarunionen
Københavnerunionen

Hvad var navnet på den tyske læge, som i slutningen af 1700-tallet styrede Danmark på vegne af den sindssyge kong Christian 7.?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
J. F. Struensee
J. H. E. Bernstorff
A. G. Moltke

Hvor mange medlemmer af Europa-Parlamentet blev valgt i Danmark ved valget i 2004?
KATEGORI: DANMARK OG OMVERDENEN
3
14
47

Karen Blixen er en af Danmarks mest kendte forfattere. Hvilken af følgende bøger har Karen Blixen skrevet?
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
Frøken Smillas fornemmelse for sne
Den afrikanske farm
Mit hjem i Rungsted

Hvilken statsminister ledede firkløver-regeringen i 1980’erne?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Poul Schlüter (Det Konservative Folkeparti)
Uffe Ellemann-Jensen (Venstre)
Poul Nyrup Rasmussen (Socialdemokratiet)

Hvis interesser repræsenterer LO?
KATEGORI: DANSK ØKONOMI OG DET DANSKE VELFÆRDSSAMFUND
Arbejdsgivernes
Lønmodtagernes
De selvstændige erhvervsdrivendes

Homoseksuelle kan i Danmark:
KATEGORI: RETTIGHEDER OG PLIGTER
Bo sammen, men kan ikke få papir på deres forhold
Indgå et registreret partnerskab
Blive gift i en dansk folkekirke på samme måde som heteroseksuelle

Hvad hedder den største færøske by?
KATEGORI: DANSK GEOGRAFI OG BEFOLKNING
Thorshavn
Klaksvik
Vestmanna

Hvem kan overvære retssager ved domstolene?
KATEGORI: RET OG DOMSTOL
Alle – dog ikke hvis retssagen holdes for lukkede døre
De personer, der er indkaldt som vidner eller er i familie med den anklagede
Alle, der er godkendt af politiet

Hvad er myndighedsalderen i Danmark?
KATEGORI:
16 år
18 år
20 år

Hvad hedder det danske parlament?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Landstinget
Folketinget
Overhuset

Hvornår fik kvinder i Danmark adgang til fri abort?
KATEGORI: RETTIGHEDER OG PLIGTER
i 1950’erne
i 1970’erne
i 1990’erne

Ifølge grundloven skal et lovforslag behandles et antal gange, før det kan blive vedtaget af Folketinget. Hvor mange behandlinger skal et lovforslag igennem?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
3 gange
6 gange
9 gange

Andelsbevægelsen betød, at landmændene sikrede sig kontrollen med både produktion og afsætning af deres varer. Hvornår blev andelsbevægelsen grundlagt i Danmark?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
I anden halvdel af 1600-tallet
I anden halvdel af 1800-tallet
I anden halvdel af 1900-tallet

Kan en gruppe borgere frit danne en menighed eller et trossamfund?
KATEGORI: TRO OG KIRKE
Ja, så længe de øvrige regler, der gælder i samfundet, respekteres
Nej
Ja, men den/det skal godkendes i Kirkeministeriet

Grundloven bestemmer, at magten i Danmark er tredelt. Det betyder, at magten er fordelt mellem:
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
En lovgivende, en udøvende og en dømmende magt
Dronningen, Folketinget og EU
Dronningen, regeringen og den dømmende magt

Ved besættelsen af Danmark i 1940 krævede Tyskland,
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
at den danske regering blev afsat
at den danske regering skulle samarbejde med Tyskland
at Folketinget skulle hjemsendes

Hvilket sprog har især påvirket udviklingen af det danske sprog?
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
Tysk
Fransk
Nederlandsk

Hvor stor er valgdeltagelsen normalt til folketingsvalgene i Danmark?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Mellem 50 og 60 % af vælgerne stemmer
Mellem 60 og 70 % af vælgerne stemmer
Mellem 80 og 90 % af vælgerne stemmer

Hvad hedder den internationale forsvarsalliance, som Danmark har været medlem af siden 1949?
KATEGORI: DANMARK OG OMVERDENEN
Warszawa-pagten
NATO
Vestunionen

Hvornår er grundloven senest blevet ændret?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
1849
1901
1953

Hvad hedder den største grønlandske by?
KATEGORI: DANSK GEOGRAFI OG BEFOLKNING
Nuuk (Godthåb)
Paamiut (Frederikshåb)
Qaanaaq (Thule)

Hvordan kan Folketinget blandt andet føre kontrol med regeringen?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Folketingsudvalg kan komme på uanmeldt besøg i ministerierne
Ministrene skal hver uge orientere folketingsudvalgene om, hvad de har lavet
Ministrene kan blive kaldt i samråd i Folketingets udvalg

Hvilket land bombarderede i 1807 København og tog bagefter den danske flåde?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Frankrig
England (Storbritannien)
Sverige